+31 (0) 85 07 34 200 info@boretech.nl

Filter Control

FILTER CONTROL is een organische polymeer welke gebruikt wordt bij het tegengaan van waterverlies in het boorgat.

Naast deze eigenschap heeft FILTER CONTROL nog de volgende voordelen:

 • Stabiliseert de boorspoeling en maakt de spoeling makkelijker verpompbaar bij hoge viscositeiten.
 • Verhoogt de viscositeit en gel-sterkte zodat er meer grond afgevoerd kan worden.
 • Is niet gevoelig voor zout en kan gebruikt worden bij zoet, zout, hoog calcium en magnesium rijke boorspoeling.
 • Kan goed gebruikt worden bij een hoge pH waarde in de boorspoeling.
 • Werkt bij alle types bentoniet boorspoelingen en verbetert hun werking.
 • Milieuvriendelijk en heeft geen conserveringsmiddelen nodig om de houdbaarheid te bevorderenFILTER CONTROL is an organic polymer which is used to prevent the loss of water in the borehole.

Beschrijving

Ten opzichte van vergelijkbare producten heeft FILTER CONTROL het grote voordeel dat het makkelijk te mixen is en niet klontert. Hierdoor zullen kleppen van pompen en zeven van recyclingunits niet verstopt raken.

Mengverhouding: hangt af van omstandigheden in de praktijk en moet terp lekke worden vastgesteld en kan variëren van 1-3 kg/m³ boorspoeling.
Verpakking: 10 kg zakken, 50 stuks per pallet

Filter Control

FILTER CONTROL is an organic polymer used to counteract fluid loss in the borehole.

In addition to this characteristic, FILTER CONTROL has the following benefits:

 • Stabilizes the drilling fluid and makes the fluid easy to pump at high viscosity.
 • Increases viscosity and gel strength so more soil is drained.
 • Is not sensitive to sodium and can be used with fresh, salt, high calcium and magnesium-rich drilling fluid.
 • Proper for use with a high pH value in the drilling fluid.
 • Works on all types of bentonite drilling fluids and improves their effectiveness.
 • Environmentally friendly and does not require added conservatives to improve storage life.

Beschrijving

10 kg bags / 50 pc. / pallet