+31 (0) 85 07 34 200 info@boretech.nl

Privacy Statement Boretech Holland B.V.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Boretech Holland B.V. hanteert een strikt privacy beleid voor wat betreft het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die wij van u verkrijgen uit contact met u via onze websites, telefoon, mail, schriftelijk of uit persoonlijk contact.

Boretech Holland B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daaraan stelt.
Om onze website te bezoeken hoeft u zich niet aan te melden of te identificeren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VAN MIJ VERWERKT?

Boretech Holland B.V. verwerkt alleen uw (persoons)gegevens als:

 • u een contract of financiële relatie heeft;
 • u gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden;
 • u uw gegevens aan ons heeft achtergelaten via onze website, email of op andere wijze;
 • overige (persoons)gegevens die u op eigen initiatief invult of meestuurt in bijvoorbeeld een contactformulier.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • geslacht en aanspreektitel;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • functienaam en functie omschrijving;
 • IP adres.

Boretech Holland B.V. stelt zich tot doel alleen die persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Niet alle bovengenoemde gegevens worden in alle gevallen verwerkt.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van bijzondere persoonsgegevens of gegevens van gevoelige aard die wij op onze website kunnen verwerken:

 • een door u meegestuurd CV;
 • een door u meegestuurde motivatiebrief voor uw sollicitatie.

HEB IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Bent u geen klant van Boretech Holland B.V. maar wilt u wel inzicht in welke persoonsgegevens wij van u registreren en verwerken, dan kunt u mailen naar info@boretech.nl of schriftelijk contact met ons opnemen. Op verzoek verstrekken wij u binnen één maand inzage in uw persoonsgegevens en kunnen wij deze desgewenst voor u corrigeren, verwijderen of op uw verzoek doorsturen aan een derde partij. Boretech Holland B.V. kan in sommige gevallen vragen naar uw legitimatiebewijs voor identificatie alvorens wij een verzoek in behandeling nemen.

WAARVOOR WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u toegang te geven tot onze diensten en u ondersteuning te leveren via email of via de telefoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, omdat u bij ons heeft gesolliciteerd, of om u te informeren over onze producten en diensten.

Boretech Holland B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. De door ons gehanteerde rechtsgronden voor verwerking zijn;

 • uw uitdrukkelijke toestemming;
 • op grond van een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent;
 • indien wij daar een gerechtvaardigd (marketing) belang bij hebben. Bijvoorbeeld om u proactief te informeren over (nieuwe) producten, diensten en overige commerciële activiteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen;
 • om contact met u op te kunnen nemen als u een contactformulier invult;
 • om te kunnen reageren op uw sollicitatie, uw sollicitatiebrief en/of CV.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Boretech Holland B.V. bewaart en verwerkt verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld of verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • U heeft bij ons gesolliciteerd; als uw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst worden uw gegevens binnen één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd.
 • U of de organisatie waarvoor u werkt, heeft een overeenkomst met Boretech Holland B.V. waar u een betrokkene in bent. Uw persoonsgegevens worden zo lang de overeenkomst duurt door ons verwerkt of tot u, of uw (ex)werkgever, ons verzoekt deze te verwijderen. Een dergelijk verzoek verwerkt Boretech Holland B.V. binnen 30 dagen.
 • U heeft uw contactgegevens ingevuld op onze website of deze aan ons via email, schriftelijk of via de telefoon verstrekt omdat u informatie, documentatie en/of advies van ons wilt krijgen. Uw gegevens worden door ons verwerkt zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens op uw verzoek binnen 30 dagen door ons verwijderd. Indien wij langer dan één jaar geen contact meer met u hebben gehad, worden uw gegevens automatisch verwijderd tenzij Boretech Holland B.V. een gerechtvaardigd belang heeft om deze nog langer te verwerken.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Boretech Holland B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit, waarin u een betrokkene bent, indien dit wettelijk verplicht is of indien u ons daar zelf om verzoekt. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Boretech Holland B.V. zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst draagt zorg voor hetzelfde beveiligingsniveau dat Boretech Holland B.V. zelf ook hanteert.

WEBSITES VAN DERDEN

Het Privacy Statement  van Boretech Holland B.V. is niet van toepassing op websites van derden die vanuit een link met onze website zijn verbonden. Boretech Holland B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op de websites van Boretech Holland B.V. zijn buttons opgenomen om webpagina’s of acties te promoten en te delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken om te weten hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

Boretech Holland B.V. neemt passende organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid.De toegang tot uw persoonsgegevens zijn afgeschermd met minimaal een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; alleen medewerkers van Boretech Holland B.V. of personen die handelen in opdracht van Boretech Holland B.V. en die voor het doel van de verwerking deze gegevens mogen verwerken, hebben hiertoe toegang. Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen.

COOKIE BELEID

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites -en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het het technische, functionele en/of analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail sturen naar Jaap Zitman via  jaap@boretech.nl. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Boretech Holland B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

 CONTACTGEGEVENS

Boretech Holland B.V. – Schorsweg 8 – 8171 ME Vaassen.
Telefoon: +31 (0) 85 07 34 200 – Mail: info@boretech.nl – www.boretech.nl

KVK 77410556

Versie 1, dd. 17-6-2020